TOP NẠP THẺ

  • 1 Gầy Best Leesin
  • 2 Cậu Vàng
  • 3 Giàu Ngô
  • 4 Quang cuốn
  • 5 Thiện Judas
  • 6 Hà Tiều Phu

Vòng Quay Pax

Thể lệ

Giá mỗi lượt quay là 50,000đ

pointer
turntable
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thu Ha le**** Nick 70 Tướng Vừa xong
Vũ Hoài **** Nick 50 Tướng Vừa xong
Việt Ho**** Nick 100 Tướng Vừa xong
Nghĩ Nó C**** Nick Random Trắng Thông Tin Vừa xong
Hậu E**** Nick Có Skin PAX Vừa xong
Thủy'ss Sociu**** Nick 100 Tướng Vừa xong
Lyly**** Nick 70 Tướng Vừa xong
Thuu Tr**** Nick 70 Tướng Vừa xong
Phươngg**** Nick 70 Tướng Vừa xong
Jin Hư**** Nick 70 Tướng Vừa xong
Bản quyền thuộc về acclienminh24h.com