TOP NẠP THẺ

  • 1 Gầy Best Leesin
  • 2 Cậu Vàng
  • 3 Giàu Ngô
  • 4 Quang cuốn
  • 5 Thiện Judas
  • 6 Hà Tiều Phu

Vòng Quay Bãi Biển

Thể lệ

Giá mỗi lượt quay là 50,000đ

pointer
turntable
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hồ Gia **** Trúng 500 RP Vừa xong
Tuấn Nguy**** 1000rp Vừa xong
Bùi**** Darius Lang Vương Vừa xong
Phương T**** Trúng 500 RP Vừa xong
Thùy Dư**** 1000rp Vừa xong
Thụ Thật **** Kayne Hung Thần Không Gian Vừa xong
Duyên **** Yasuo Ma Kiếm Vừa xong
Bùi Anh Tu**** Kayne Hung Thần Không Gian Vừa xong
Trần Ngọc Hi**** Yasuo Ma Kiếm Vừa xong
Thù**** Skin Tự Chọn Vừa xong
Bản quyền thuộc về acclienminh24h.com