TOP NẠP THẺ

  • 1 Gầy Best Leesin
  • 2 Cậu Vàng
  • 3 Giàu Ngô
  • 4 Quang cuốn
  • 5 Thiện Judas
  • 6 Hà Tiều Phu

Quay Thẻ Rp

Thể lệ

Giá mỗi lượt quay là 50,000đ

pointer
turntable
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Yến**** Thẻ 100k Vừa xong
Tuyến Đ**** Thẻ 20k Vừa xong
Trọng**** Thẻ 500k Vừa xong
Thu**** Thẻ 100k Vừa xong
Nguyễn Minh C**** Thẻ 50k Vừa xong
Bùi**** Thẻ 1000k Vừa xong
Ngô Thế **** Thẻ 20k Vừa xong
Lê Hoàng Vi**** Thẻ 100k Vừa xong
Kim**** Thẻ 200k Vừa xong
Quân**** Thẻ 1000k Vừa xong
Bản quyền thuộc về acclienminh24h.com