TOP NẠP THẺ

  • 1 Gầy Best Leesin
  • 2 Cậu Vàng
  • 3 Giàu Ngô
  • 4 Quang cuốn
  • 5 Thiện Judas
  • 6 Hà Tiều Phu

Quay Thẻ Rp

Thể lệ

Giá mỗi lượt quay là 50,000đ

pointer
turntable
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Lê Mư**** Thẻ 1000k Vừa xong
Ngọc Huy**** Thẻ 100k Vừa xong
L.Đức **** Thẻ 100k Vừa xong
Giang Gi**** Thẻ 1000k Vừa xong
Nguyễn Ho**** Thẻ 500k Vừa xong
Thắng Nguy**** Thẻ 500k Vừa xong
Pham Hong **** Thẻ 500k Vừa xong
Phươngg **** Thẻ 1000k Vừa xong
Ngọc **** Thẻ 20k Vừa xong
Quách Ái **** Thẻ 50k Vừa xong
Bản quyền thuộc về acclienminh24h.com