TOP NẠP THẺ

  • 1 Gầy Best Leesin
  • 2 Cậu Vàng
  • 3 Giàu Ngô
  • 4 Quang cuốn
  • 5 Thiện Judas
  • 6 Hà Tiều Phu

Quay Sò Khủng

Thể lệ

Giá mỗi lượt quay là 25,000đ

pointer
turntable
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tuân T**** 200 Sò Vừa xong
Lương Tuấn**** Random 5000 Rp Vừa xong
Hằng J**** 700 Sò Vừa xong
Ngô Thế **** Random 5000 Rp Vừa xong
Công Ng**** Random 5000 Rp Vừa xong
Chí **** Random 5000 Rp Vừa xong
Trần Ngọc Hi**** 1000 Sò Vừa xong
Tuân T**** Random 5 Rp Vừa xong
Vũ Hoài **** Random 5000 Rp Vừa xong
Quách Ái **** 1000 Sò Vừa xong
Bản quyền thuộc về acclienminh24h.com