TOP NẠP THẺ

  • 1 Gầy Best Leesin
  • 2 Cậu Vàng
  • 3 Giàu Ngô
  • 4 Quang cuốn
  • 5 Thiện Judas
  • 6 Hà Tiều Phu

Quay Nick Vip

Thể lệ

Giá mỗi lượt quay là 50,000đ

pointer
turntable
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Đinh Thế Đư**** Nick Trắng Vừa xong
Đào Mạnh Q**** Nick 30 Tướng Vừa xong
Đỗ Tiến Đ**** Nick 30 Tướng Vừa xong
Lê Mư**** Skin Tự Chọn Vip Vừa xong
Xuân Ng**** Nick Trắng Vừa xong
Vũ Thị Minh**** Skin Tự Chọn Vip Vừa xong
Thu Ha Ng**** Nick 30 Tướng Vừa xong
Trấn T**** Nick 30 Tướng Vừa xong
Nguyễn Ho**** 340RP Vừa xong
Trần Ng**** Nick 30 Tướng Vừa xong
Bản quyền thuộc về acclienminh24h.com